russian luna 25

চন্দ্ৰত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ৰাছিয়াৰ লুনা-২৫ মহাকাশযান

ৰস্কোচমছে কয় যে ৰাছিয়া হৈছে চন্দ্ৰলৈ পেলোড প্ৰেৰণ কৰিব পৰা ৰাষ্ট্ৰ” তেওঁ প্ৰমাণ কৰিব বিচাৰে যে “চন্দ্ৰপৃষ্ঠত ৰাছিয়াৰ প্ৰৱেশ নিশ্চিত কৰিব বিচাৰে”।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *